Дистанційне навчання. Хімія 10 клас.

 

20.04 2021

Тема уроку: "Синтетичні волокна"

Задання:

1. Опрацювати матеріал за допомогою підручника (параграф 28, с.149-152).
2. Переглянути презентацію:  https://ppt-online.org/587497
3. Виписати у робочий зошит:
 • що таке волокна;
 • на які групи поділяють волокна за походженням;
 • які волокна називають синтетичними;
 • основні полімери синтетичних волокон;
 • переваги і недоліки синтетичнмх волокон;
 • основні галузі застосування синтетичних волокон.
4. Усно виконати  Завдання 8, 9, 10 на с.195.
06.04 2020
Тема уроку: "Синтетичні каучуки. Гума"

Завдання: 

1. Опрацювати матеріал з підручника ( параграф 27, с. 145-148).
2. Переглянути презентацію:
https://svitppt.com.ua/himiya/kauchuki-guma.html
3. Виписати у робочий зошит:

 • що таке природний каучук (с.145, с.);
 • схему реакції полімеризації ізопрену (с. 145);
 • що таке синтетичні каучуки (с.148);
 • які є види синтетичних каучуків (с.147, 148);
 • у чому суть процесу вулканізації каучуків  (с.148);
 • що таке гума: гумою називають продукт переробки каучуків шляхом вулканізації з додаванням наповнювачів, барвників, пластифікаторів та інших додаткових компонентів.
 • основні галузі застосування гуми.

Краще зрозуміти суть процесу виробництва гуми і дати відповіді на запитання допоможе вам цей матеріал:06.04  2021

Тема уроку: Вплив полімерних матеріалів на здоров'я людини та довкілля.

1. Опрацювати параграф 26 у підручнику.
2. Переглянути презентацію:
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-vpliv-plastiku-na-zivi-organizmi-13103.html
3. Виписати у зошит шляхи вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища полімерними матеріалами.


Перспективне завдання:
 Провести дослідження та створити мініпроект (5,6 слайдів, 1-2 сторінки друкованого тексту): " Синтетичні органічні речовини та їх природні аналоги" (анілін, каучук та гума, хімічні волокна(ацетатне волокно, капрон), аспірин, інсулін та інші). 
Орієнтовний план проекту:
1. Історія відкриття.
2. Поширення у природі.
3. Хімізм та сировина для синтезу у промисловості.
4. Застосування.
5. Цікаві факти. 


30.03 2021

Тема уроку: " Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Пластмаси"

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику (параграф 25, с.131-138)
2. Переглянути презентацію (вона вам допоможе виділити основне).
Посилання на презентацію:

3.Виписати у робочий зошит:
 • що таке полімери (с.138);
 • як поділяють полімери (с.138);
 • які є способи добування полімерів (с.132);
 • які загальні фізичні властивості полімерів (с.133);
 • що таке пластмаси (с.134);
 • формули полімерів, які найчастіше використовують для виробництва пластмас (поліетилен, поліпропілен, поліхлорвініл).19.01  2021

Тема: Крохмаль і целюлоза.

Завдання:
1. Опрацювати матеріал підручника §21.
2. Звернути увагу на такі питання:
 • склад і будова молекули крохмалю, його формула;
 • фізичні властивості крохмалю;
 • відношення крохмалю до води та взаємодія з йодом;
 • склад і будова молекули целюлози, її формула;
 • фізичні властивості целюлози;
 • хімічні властивості крохмалю і целюлози;
 • застосування крохмалю і целюлози;
 • поняття про штучні волокна;
 • зверніть увагу на те, що молекулярні формули цих речовин одинакові.
3. Дати відповідь на запитання (завдання виконати у Google Класі, заповнивши вкладений документ, або у зошиті):
1) До якої групи вуглеводнів належать крохмаль і целюлоза?
2) Чому ці речовини можна вважати ізомерами?
3) Опишіть відмінності у будові молекул крохмалю і целюлози.
4) Які хімічні властивості крохмалю і целюлози є спільними?
5) Якою характерною реакцією можна виявити крохмаль?
6) Яку біологічну роль відіграють крохмаль і целюлоза?
4. Скористайтеся також презентацією:

25. 05   2020

Тема уроку: Роль органічної хімії у вирішенні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику: параграфи 31, 32, 34, 35.
2. Створити презентацію (10 слайдів) на одну з тем (розкрити вирішення однієї з проблем).
12.05 2020      18.05 2020

Тета уроку: Багатоманітність і зв'язки між класами органічних речовин.
Завданя:

1. Опрацювати матеріал у підручнику (параграф 29, с.156-158).
2. Переглянути презентацію, вона ілюструє та доповнює матеріал підручника:
3. У робочий зошит виписати:
 • ознаки, що спричиняють багатоманітність органічних речовин;
 • що таке генетичні зв'язки між речовинами (Слайд 15);
 • кілька прикладів (5 рівнянь реакцій) цих зв'язків (Слайди 17-23);
 • що таке ланцюжки перетворень (Слайд 24);
 • приклади ланцюжків перетворень (Слайди 25, 26, 27).

04.05 2020
Тема уроку: Контроль знань з теми "Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їх основі".

Завдання: 

Пройти тест на освітньому проекті "НА УРОК".


27.04  2020

Тема уроку:  "Повторення та узагальнення знань з теми "Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їх основі".

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику (с.153-155).
2. Повторити параграфи 25, 26, 27, 29.
3. Пройти тестування за посиланням:
https://videouroki.net/tests/sintietichni-visokomoliekuliarni-riechovini-i-polimierni-matieriali-na-yikh-osno.html#

 13.04 2020

Тема уроку: "Синтетичні волокна"

Задання:

1. Опрацювати матеріал за допомогою підручника (параграф 28, с.149-152).
2. Переглянути презентацію:  https://ppt-online.org/587497
3. Виписати у робочий зошит:
 • що таке волокна;
 • на які групи поділяють волокна за походженням;
 • які волокна називають синтетичними;
 • основні полімери синтетичних волокон;
 • переваги і недоліки синтетичнмх волокон;
 • основні галузі застосування синтетичних волокон.
4. Усно виконати  Завдання 8, 9, 10 на с.195.
06.04 2020
Тема уроку: "Синтетичні каучуки. Гума"

Завдання: 

1. Опрацювати матеріал з підручника ( параграф 27, с. 145-148).
2. Переглянути презентацію:
https://svitppt.com.ua/himiya/kauchuki-guma.html
3. Виписати у робочий зошит:

 • що таке природний каучук (с.145, с.);
 • схему реакції полімеризації ізопрену (с. 145);
 • що таке синтетичні каучуки (с.148);
 • які є види синтетичних каучуків (с.147, 148);
 • у чому суть процесу вулканізації каучуків  (с.148);
 • що таке гума: гумою називають продукт переробки каучуків шляхом вулканізації з додаванням наповнювачів, барвників, пластифікаторів та інших додаткових компонентів.
 • основні галузі застосування гуми.

Краще зрозуміти суть процесу виробництва гуми і дати відповіді на запитання допоможе вам цей матеріал:Немає коментарів:

Дописати коментар