Дистанційне навчання . Хімія 7 клас.

23.04 2021

Тема уроку: "Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину".

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику: параграф 23, с. 155-158.
3. Виписати у робочий зошит:
 • що таке розчин (с.156);
 • компоненти розчину (с.155);
 • як класифікують речовини за розчинністю (с. 156);
 • що таке масова частка розчиненої речовини (с.156);
 • формули для  визначення масової частки (w (дубль-ве)) та маси речовини у розчині (т (речовини)) - с.156 і 157;
 • розв'язування Задачі 1, яку пояснює вчитель на початку відеоуроку, та Прикладу 1 (приготування розчину заданої маси з певною масовою часткою ) - с.157.

19.04 2021

Тема уроку: "Вода: склад молекули, фізичні властивості, поширеність у природі. Вода - розчинник".

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику: параграф 22, с.150-154.
2. Переглянути відеоурок:
3. Виписати у робочий зошит:
 • фізичні властивості води;
 • формулу води і прізвище ученого, що її встановив.
4. Дайте відповідь на запитання:
 1. Чому лід не тоне у воді?
 2. Чому дистильована (чиста) вода не проводить електричний струм?
 3. Від чого залежить розчинність речовин у воді?
 4. Яке фізичне явище лежить в основі процесу розчинення?

16.04 2021

Тема уроку: "Поняття про систему маркування небезпечних речовин".
Завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника ( параграф 21, с.142-147).
2. Записати у зошит визначення:3. Переглянути відео про екологічне маркування продукції:
https://www.youtube.com/watch?v=nvDYnJvE3Sk

4. Замалювати у зошит 6 знаків маркування (на свій вибір), підписати їх (можна також з підручника).
09.04 2020

Тема уроку: Колообіг Оксигену в прирді. Застосування кисню та його біологічна роль.

Завдання:
1. Опрацювати матеріал у підручнику (параграф 20, с.138-141).
2. Звернути увагу на такі питання:
 • поширеність Оксигену та кисню в природі (Рис.73,с.139);
 • застосування кисню (Рис.74, с. 140);
 • Колообіг Оксигену в природі (Рис. 75, с. 141).
3. Виписати у зошит:

4. Повторити параграфи 18 і 19.
02.04 2020

Тема уроку: Взаємодія кисню зі складними речовинами.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника (параграф 19, с.133-136).
2. Переглянути демонстраційний дослід "Горіння метану у кисні":

https://www.youtube.com/watch?v=N38hZIS40PU
записати рівняння цієї реакції (с.133).

3. Перетворити схему реакції окиснення глюкози на рівняння реакції (поставити коефіцієнти).
4. Записати рівняння реакції горіння гідроген сульфіду (сірководню):
                                          2 H2S   +  3  O2   =    2 SO2   +    2 H2O
5. Зробити висновок про те, які речовини утворюються під час взаємодії складних речовин з киснем.
6. Дати відповідь на запитання:
 • чи всі реакції взаємодії складних речовин з киснем відбуваються у вигляді горіння?
 • що таке повільне окиснення?
 • які умови реакцій горіння?
7. Виконати Завдання 4 на с.136.

Краще зрозуміти і закріпити матеріал , дати відповіді на запитання допоможе вам ця презентація:

29.03 2021

Тема уроку: Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Оксиди.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника (параграф 18, с.125-132).
2. Виписати у робочий зошит поняття:
 • що таке окиснення (с.131);
 • що таке горіння (с.128);
 • що таке реакції сполучення (с.131);
 • що таке оксиди (с.131).
3. Переглянути віртуальні досліди:


4. Записати рівняння цих реакцій.
5. Виконати Завдання 5 на с.132.


18.01 2021          22.01 2021
Тема: Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.
Завдання:
1. Опрацювати матеріал підручника: § 11.
2. Переглянути відео-пояснення :
3. Виписати у зошит алгоритм дій при визначенні валентності хімічних елементів за формулами бінарних сполук та приклади вправ з відео.
4. Виконати тренувальне тестове завдання, перевірити правильність своїх відповідей:22.05 2020
Тема уроку: "Природні індикатори. Демонстраційні досліди з природними індикаторами".
Завдання:
1. Перегляньте відеоурок:
2. Дайте відповідь на запитання:
 • який учений запропонував перший природний індикатор?
 • який це індикатор і з чого добутий?
 • про які природні індикатори ви довідались під час цього уроку?
 • наведіть чотири приклади зміни забарвлення цих індикаторів у розчинах лугів  та кислот.
3. Повторіть параграф 24.


15.05  2020        19.05  2020
Тема уроку: "Хімічні властивості води. Взаємодія води з оксидами. Поняття про основи та кислоти".
Завданя:
1. Переляньте відеоурок:
2. Опрацюйте матеріал підручника: параграф 24, с.160-162.
3. У робочий зошит випишіть:
 • що таке індикатори;
 • що таке основи;
 • що таке кислоти;
 • табличку, яку заповнює вчитель під час пояснення у відео.
Для того, щоб краще зрозуміти і закріпити матеріал, перегляньте також відеоуроки:
https://www.youtube.com/watch?v=9SPIEPgO3pE (взаємодія води з оксидами металів)
https://www.youtube.com/watch?v=qPr9E2CDtv0 (взаємодія води з оксидами неметалів)

12.05 2020
Тема уроку: "Розв'язування розрахункових задач.
Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об'єму води у розчині".
Завдання:
1. Переглянути відеоурок:
2. У робочий зошит записати розв'язування задач, які пояснює вчитель під час відеоуроку.
3. Розв'язати Задачу 6 (підручник, с. 159).
4. Повторити параграф 23.

08.05 2020

Тема уроку: Практична робота №5.

"Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками речовин".

Мета: навчитись виготовляти розчини із заданими масовими частками речовин та робити відповідні для цього розрахунки.

Завдання:

1. Переглянути відеоурок (Демонстраційна практична робота):
2. Оформити звіт про практичну роботу з відповідними розрахунками, заповненою табдичкою та висновком (на основі пояснення та розрахунків учителя з відеоуроку). 05.05 2020

Тема уроку: "Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину".

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику: параграф 23, с. 155-158.
3. Виписати у робочий зошит:
 • що таке розчин (с.156);
 • компоненти розчину (с.155);
 • як класифікують речовини за розчинністю (с. 156);
 • що таке масова частка розчиненої речовини (с.156);
 • формули для  визначення масової частки (w (дубль-ве)) та маси речовини у розчині (т (речовини)) - с.156 і 157;
 • розв'язування Задачі 1, яку пояснює вчитель на початку відеоуроку, та Прикладу 1 (приготування розчину заданої маси з певною масовою часткою ) - с.157.24.04 2020          28.04 2020

Тема уроку: "Вода: склад молекули, фізичні властивості, поширеність у природі. Вода - розчинник".

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику: параграф 22, с.150-154.
2. Переглянути відеоурок:
3. Виписати у робочий зошит:
 • фізичні властивості води;
 • формулу води і прізвище ученого, що її встановив.
4. Дайте відповідь на запитання:
 1. Чому лід не тоне у воді?
 2. Чому дистильована (чиста) вода не проводить електричний струм?
 3. Від чого залежить розчинність речовин у воді?
 4. Яке фізичне явище лежить в основі процесу розчинення?


21.04 2020

Підсумкове тестування з теми "Кисень".

Освітній проект "НА УРОК". Код доступу: 48817517.04 2020

Тема уроку: "Повторення та узагальнення теми "Кисень".

Завдання: 

1. Переглянути відеоурок:
2. Повторити матеріал за підручником (Тема 2, Схема на с. 148)
14.04 2020

Тема уроку: "Поняття про систему маркування небезпечних речовин".
Завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника ( параграф 21, с.142-147).
2. Записати у зошит визначення:3. Переглянути відео про екологічне маркування продукції:
https://www.youtube.com/watch?v=nvDYnJvE3Sk

4. Замалювати у зошит 6 знаків маркування (на свій вибір), підписати їх (можна також з підручника).10.04 2020

Тема уроку: Закріплення знань про способи добування, властивості та застосування кисню.

Завдання: 

1. Повторити та закріпити матеріал за допомогою відеоуроків:2. Пройти тестування на освітньому проекті "НА УРОК". Код доступу до тесту:393017.


07.04 2020

Тема уроку: Колообіг Оксигену в прирді. Застосування кисню та його біологічна роль.

Завдання:
1. Опрацювати матеріал у підручнику (параграф 20, с.138-141).
2. Звернути увагу на такі питання:
 • поширеність Оксигену та кисню в природі (Рис.73,с.139);
 • застосування кисню (Рис.74, с. 140);
 • Колообіг Оксигену в природі (Рис. 75, с. 141).
3. Виписати у зошит:

4. Повторити параграфи 18 і 19.


03.04 2020

Тема уроку: Взаємодія кисню зі складними речовинами.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника (параграф 19, с.133-136).
2. Переглянути демонстраційний дослід "Горіння метану у кисні":

https://www.youtube.com/watch?v=N38hZIS40PU
записати рівняння цієї реакції (с.133).

3. Перетворити схему реакції окиснення глюкози на рівняння реакції (поставити коефіцієнти).
4. Записати рівняння реакції горіння гідроген сульфіду (сірководню):
                                          2 H2S   +  3  O2   =    2 SO2   +    2 H2O
5. Зробити висновок про те, які речовини утворюються під час взаємодії складних речовин з киснем.
6. Дати відповідь на запитання:
 • чи всі реакції взаємодії складних речовин з киснем відбуваються у вигляді горіння?
 • що таке повільне окиснення?
 • які умови реакцій горіння?
7. Виконати Завдання 4 на с.136.

Краще зрозуміти і закріпити матеріал , дати відповіді на запитання допоможе вам ця презентація:


Немає коментарів:

Дописати коментар