Дистанційне навчання . Хімія 9 клас.


15.04 2021

Тема уроку: "Нітрогеновмісні органічні речовини. Амінокислоти. Білки."

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику (параграф 32, с.204-210).
2. Переглянути презентації. Вони допоможуть вам зрозуміти і виділити основне.
3. Виписати у робочий зошит:
 • що таке амінокислоти;
 • формули аміноетанової та амінопропанової кислот;
 • що таке білки;
 • формулу пептидного зв'язку;
 • що таке денатурація білка;
 • основні функції  білків.


06. 04. 2021

Тема уроку: Закріплення теми "Вуглеводи". Застосування вуглеводів, їх біологічна роль.
Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику: с.201-204.
2. Виписати у робочий зошит основні функції вуглеводів.
3. Виконайте завдання 3 на с.203.
4. Перегляньте "Цікаві факти про цукор":

Випишіть у зошит найцікавіший для вас факт.
5. Повторити параграфи 30, 31.

Додаткове завдання:
Проведіть домашній експеримент (Випробуйте харчові продукти.... розчином йоду, с.203), опишіть спостереження, зробіть і вишліть фото.


01.04 2021

Тема уроку: " Крохмаль і целюлоза"

Завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника (параграф 31, с.198-203).
2. Звернути увагу на такі питання:
 • склад і будова молекули крохмалю, його формула;
 • фізичні властивості крохмалю;
 • відношення крохмалю до води та взаємодія з йодом;
 • склад і будова молекули целюлози, її формула;
 • фізичні властивості целюлози;
 • застосування крохмалю і целюлози.
 • зверніть увагу на те, що молекулярні формули цих речовин одинакові.

3. Перегляньте презентацію:

4. Випишіть у зошит відмінності між крохмалем і целюлозою.
5. Повторіть параграф 30.

30.03              2021

Тема уроку: "Вуглеводи. Глюкоза. Сахароза".

Завдання: 

1. Опрацювати матеріал підручника (параграф 30, с.193-197).
2. Виписати у робочий зошит:
 • загальну формулу вуглеводів (с.193);
 • молекулярні формули глюкози (с.193) і сахарози (с.195);
 • структурну формулу глюкози:

 • визначення та рівняння реакції фотосинтезу (с.195);
 • переглянути відео (Лабораторний дослід 13, с.194), записати спостереження і висновок.
Посилання на відео: https://www.youtube.com/watch?v=w-Axu0Cfeho
 • заповнити табличку:
Вуглевод
Фізичні властивості
Біологіна роль
Застосування
ГлюкозаСахароза
3. Виконати Завдання 7 на с. 197.

19.01  2021        21.01  2021

Тема: Гомологи метану (Алкани. Насичені вуглеводні).

Завдання:
1. Опрацювати матеріал у підручнику: §21.
2.  Вивчити формули і назви десяти гомологів метану (Таблиця 11, с.136).
3. Ознайомитись з фізичними та хімічними властивостями гомологів метану.
4. Розглянути значення алканів.
4. Виконати тестове завдання, перевіривши правильність своїх відповідей:
5. Скористайтесь презентацією, щоб виділити головне з даної теми:


19.05   2020      21.05 2020

Тема уроку: "Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення".

Завдання:

1. Опрацюйте матеріал у підручнику: параграф 34, с. 219-226.
2. Перегляньте презентацію (паралельно з підручником):
3. У робочому зошиті дайте відповідь на запитання Вправи "Мозковий штурм" (слайд 2 презентації) а також охарактеризуйте причини багатоманітності органічних речовин та суть процесів колообігу елементів і речовин у природі (с.225, 226).

14.05 2020

Тема уроку: Контрольна робота №2 (ІІ семестр). Органічні сполуки.

Тестування на освітньому проекті "НА УРОК".

07.05   2020         12.05 2020

Тема уроку: Узагальнення знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки».

Завдання:

1. Переглянути відеоурок:
2. Перегляд уроку здійснюйте паралельно з переглядом підручника: с.190, 191, 192, 217.
Це допоможе вам ще раз повторити вивчений матеріал і виділити основне.
3. У робочому зошиті запишіть:
 • розв'язування експериментальних задач, які пояснює вчителька на початку уроку (ще раз зверніть увагу на характерні (якісні) реакції на багатоатомні спирти, глюкозу і крохмаль);
 • які елементи входять до складу оксигеновмісних органічних речовин;
 • які функціональні групи характерні для цих речовин;
 • які класи оксигеновмісних органічних речовин вам вже відомі;
 • чим визначаються властивості речовин.


05.05 2020

Тема уроку: "Природні й синтетичні органічні сполуки".

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику: параграф 33 (с. 212-215).
2. Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=lkUVr8rN7Ek
3. Дати відповіді на запитання:
1). Які природні органічні речовини вам відомі?
2). Які синтетичні органіні речовини та матеріали вам відомі?
3). Що  є сировиною для добування синтетичних органічних речовин?
4). Які наслідки забруднення навколишнього середовища синтетичними речовинами?
5). Як очищають навколишнє середовище від цього забруднення?
30. 04 2020

Тема уроку: Практична робота №4.

"Виявлення органічних сполук у харчових продуктах."

Завдання:

1. Ознайомитися з  презентацією і взяти її за основу для оформлення практичної роботи.
https://vseosvita.ua/library/9-klas-prakticna-robota-no-4-viavlenna-organicnih-spoluk-u-harcovih-produktah-245215.html
2. Переглянути віртуальні досліди (вони є ілюстрацією до завдань у презентації):

1). Виявлення крохмалю у відварі рису: https://www.youtube.com/watch?v=91bh-sgtGww
2). Виявлення гліцеролу: https://www.youtube.com/watch?v=hr8FikhG8zI
3). Виявлення глюкози у виноградному соці: https://www.youtube.com/watch?v=xrNBwxUT_Gg
4). Виявлення кислот у харчових продуктах: 

2. Оформити звіт про практичну роботу у робочому зошиті за допомогою матеріалу презентації та підручника (с. 211, 212).28.04 2020

Тема уроку: "Нітрогеновмісні органічні речовини. Амінокислоти. Білки."

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику (параграф 32, с.204-210).
2. Переглянути презентації. Вони допоможуть вам зрозуміти і виділити основне.
3. Виписати у робочий зошит:
 • що таке амінокислоти;
 • формули аміноетанової та амінопропанової кислот;
 • що таке білки;
 • формулу пептидного зв'язку;
 • що таке денатурація білка;
 • основні функції  білків.23.04 2020

Тема уроку: "Повторення теми "Оксигеновмісні органічні речовини". Жири ".

Завдання:


1. Переглянути відеоурок:

2. Повторити матеріал у підручнику: параграф 29.
3. Пройти тестування на сайті "Всеосвіта":
4. Розв'язати задачу, що у Завданні 17 даного тесту.
5. Дослідити та виписати у зошит косметичні засоби, що містять жири.


21.04 2020

Тестування з теми "Вуглеводи".

Освітній проект "НА УРОК". Код доступу: 


16.04 2020

Тема уроку: Закріплення теми "Вуглеводи". Застосування вуглеводів, їх біологічна роль.
Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику: с.201-204.
2. Виписати у робочий зошит:
 • основні функції вуглеводів;
 • схему класифікації вуглеводів.
3. Перегляньте "Цікаві факти про цукор":

Випишіть у зошит найцікавіший для вас факт.
4. Повторити параграфи 30, 31.


  
14.04 2020

Тема уроку: "Повторення теми "Оксигеновмісні органічні речовини". Карбонові кислоти".

Завдання:

1. Переглянути відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=fV8GqtgwAgI

2. Повторити матеріал за підручником: параграф 27, 28.
3. Скласти рівняння реакцій (записати у робочий зошит):
 А) Na + CH3COOH →
 Б) CH3COOH + MgCO3→
 В) MgO + CН3 СOOH →
 Г) KOH +  CН3 СOOH →


09.04 2020

Тема уроку: "Повторення теми "Оксигеновмісні органічні речовини". Спирти".

Завдання:

1. Переглянути відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=0QBe_S6ZwW4&list=PLFVSJgZgf7h-rFZRyvAtZLEDV67JE6-_P&index=12&t=0s
2. Повторити матеріал у підручнику: параграф 26.
3. Виконати Задачу 7 на с.174.07.04 2020

Тема уроку: " Крохмаль і целюлоза"

Завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника (параграф 31, с.198-203).
2. Звернути увагу на такі питання:
 • склад і будова молекули крохмалю, його формула;
 • фізичні властивості крохмалю;
 • відношення крохмалю до води та взаємодія з йодом;
 • склад і будова молекули целюлози, її формула;
 • фізичні властивості целюлози;
 • застосування крохмалю і целюлози.
 • зверніть увагу на те, що молекулярні формули цих речовин одинакові.

3. Перегляньте презентацію:

4. Випишіть у зошит відмінності між крохмалем і целюлозою.
5. Повторіть параграф 30.01. 04 2020

Пропоную пройти тест за опрацьованою темою 

на освітньому проекті "НА УРОК":

Код доступу: 704457 (до 17.00)
31.03 2020

Тема уроку: "Жири. Склад жирів, класифікація, фізичні властивості. Біологічна роль жирів".

Завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника (параграф 29, с.184-189).
2. Переглянути відео про жири:
https://www.youtube.com/watch?v=3psgmu-ocyE
3. Виписати у робочий зошит:

 • які речовини називають жирами (с.184);
 • які учені дослідили склад жирів (с.185);
 • як поділяють жири (с.185, 186);
 • які функції виконують жири у живих організмах (с. 187, 188);
 • де застосовують жири (с.188).
4. Виконати Завдання 8 на с.189.

Додатковий матеріал.

Цікаві факти про жири:

https://zdorovoshop.com/polza-zhirov-dlia-zdorovia-cheloveka
Немає коментарів:

Дописати коментар