Дистанційне навчання. Хімія 8 клас.

23.04 2021

Тема уроку: Поширеність у природі та використання середніх солей. Способи добування солей.

Завдання: 

1. Перегляньте відеоурок:
2. Запишіть у робочий зошит рівняння реакцій на перетворення та розв'язування задачі, які пояснює учителька на початку уроку (уважно послухайте пояснення цих завдань).
3. Випишіть основні способи добування солей і рівняння реакцій, що їх ілюструють (друга частина відеоуроку, Рис.88, с.203).
4. Опрацюйте матеріал у підручнику: параграфи 36, 37 (с.198-204).15.04 2020

Тема уроку: Хімічні властивості солей: взаємодія з лугами, взаємодія розчинів солей між собою.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику (параграф 35, с. 192-195).
2. Перегляньте відео:
а) "Взаємодія солей з лугами у водному розчині"

3. Запишіть у робочий зошит рівняння реакцій, про які йшла мова у дослідах ( відео 1 та відео 2), скориставшись підручником.
4. Зробіть висновок про те, за яких умов відбуваються ці реакції , що є ознакою цих реакцій і запишіть його у зошит (с.197).
5. Випишіть характерні реакції для хлоридів та сульфатів (с. 195).

                                                       AgNO3  ⇘                       ⇙ BaCl2

натрій хлорид        натрій сульфат


02.04 2020

Тема уроку: Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів.

Завдання:

1. Ознайомитися з матеріалом у підручнику (параграф 34, с.185-188).
2. У робочий зошит виписати:
  • способи добування лугів (с.186, 187);
  • способи добування нерозчинних основ (с.187);
  • способи добування амфотерних гідроксидів (с.187).
3. Переглянути відео, записати рівняня реакцій, які ви побачите (можна використати підручник):
https://www.youtube.com/watch?v=3vP5gUVdm58 (взаємодія натрію з водою)

https://www.youtube.com/watch?v=kjtGcveOosY (взаємодія кальцій оксиду з водою)

https://www.youtube.com/watch?v=pJRSZlpeD54 (взаємодія купрум (ІІ) сульфату з натрій гідроксидом)
4. Назвати продукти цих реакцій.
5. Виконати Завдання 1 на с.188.


01.04 2021

Тема уроку: "Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами та лугами (в розчині, при сплавлянні)".

Завдання:

                  1. Ознайомитися з матеріалом у підручнику (параграф 33, с.181-185).
а також переглянути відео-пояснення: 
                  2.  У робочий зошит виписати:
            - що таке амфотерність (с. 184);
            - формули амфотерних гідроксидів (с. 182);
            - фізичні властивості амфотерних гідроксидів (с.182);
            - виписати рівняння реакцій Zn(OH)₂  i  Al(OH)₃ з лугами (с.183);
            - самостійно скласти рівняння реакцій Zn(OH)₂  i  Al(OH)₃ з кислотою HCl.
                 3. Переглянути відео:
                 4. Скласти рівняння реакції добування алюміній гідроксиду з алюміній хлориду і натрій гідроксиду.


21.01  2021

Тема: Закон Авогадро. Молярний об'єм.

Завдання:

1. Перегляньте відео з поясненням. 2.Опрацюйте матеріал у підручнику ( параграф 20). 3. Запишіть у зошиті тему уроку, випишіть з параграфа формули, значення молярного об'єму, формулювання закону Авогадро та наслідку з нього. 4. Також з відео випишіть зразок розв'язування двох задач (відео можна зупинити у потрібному місці).

Посилання на відео:25.05  2020

Контрольна робота №2 (ІІ семестр) Основні класи неорганічних сполук.Тестування на освітньому проекті "НА УРОК".18.05  2020       21.05  2020

Тема уроку: Роз'язування розрахункових задач за допомогою рівнянь реакцій. 

Завдання:

1. Переглянути відео з поясненням роз'язування розрахункових задач за допомогою рівнянь реакцій:
2. У робочий зошит записати умови і хід розв'язування задач та висновки з відео.

Для того, щоб краще зрозуміти і засвоїти цю тему, ви також можете переглянути відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=pcqwxgiKB-8
14.05 2020

Тема уроку: Практична робота №1.
"Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук".
(Демонстраційна практична робота).
Завдання:

1. У робочому зошиті запишіть тему і мету практичної роботи (підручник, с. 208).
2. Перегляньте відеоурок:
3. Оформіть практичну роботу, записавши по порядку назви та хід дослідів.
 До кожного досліду запишіть спостереження, рівняння реакції та висновок. 


Дослід 1. Дія кислоти і лугу на індикатори.
Дослід 2. Взаємодія кислот з маталами.
Дослід 3. Взаємодія основних оксидів з кислотами.
Дослід 4. Взаємодія солі з лугом.
Дослід 5. Розкладання нерозчинної основи.
Дослід 6. Взаємодія кислот з основами(реакція нейтралізації).
Дослід 7. Взаємодія кислоти із сіллю.
Дослід 8. Реакція між солями.
Дослід 9. Якісна реакція на сульфати.
Дослід 10. Якісна реакція на карбонати.07.05  2020

Тема уроку: Закріплення та корекція знань по пройденому матеріалу.

Завдання: 

Виконати тест "Солі" на освітньому проекті "НА УРОК".04.05 2020

Тема уроку: Поширеність у природі та використання середніх солей. Способи добування солей.

Завдання: 

1. Перегляньте відеоурок:
2. Запишіть у робочий зошит рівняння реакцій на перетворення та розв'язування задачі, які пояснює учителька на початку уроку (уважно послухайте пояснення цих завдань).
3. Випишіть основні способи добування солей і рівняння реакцій, що їх ілюструють (друга частина відеоуроку, Рис.88, с.203).
4. Опрацюйте матеріал у підручнику: параграфи 36, 37 (с.198-204).


30.04 2020

Тема уроку: Закріплення знань про фізичні та хімічні властивості солей. Поняття про кислі солі.

Завдання:

1. Перегляньте відеоурок за посиланням:
2. Запишіть рівняння реакцій до перетворення, яке пояснює вчитель на початку уроку.
3. Повторіть правила, за якими складають формули солей, та їх фізичні властивості (пояснення є у відео).
4. Запишіть рівняння реакцій, про які йде мова у відеоуроці. Зверніть увагу на ознаки реакцій у дослідах, що демострує учитель.
5. Дайте відповідь на запитання:
а) До якого типу належать реакції солей з металами?
б) До якого типу належать реакції солей з кислотами, лугами та іншими солями?
в) Який тип реакції ще може бути характерний для окремих солей? 
6. Повторити матеріал у підручнику: параграф 35.  
27.04 2020

Тема уроку: Хімічні властивості солей: взаємодія з лугами, взаємодія розчинів солей між собою.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику (параграф 35, с. 192-195).
2. Перегляньте відео:
а) "Взаємодія солей з лугами у водному розчині"

3. Запишіть у робочий зошит рівняння реакцій, про які йшла мова у дослідах ( відео 1 та відео 2), скориставшись підручником.
4. Зробіть висновок про те, за яких умов відбуваються ці реакції , що є ознакою цих реакцій і запишіть його у зошит (с.197).
5. Випишіть характерні реакції для хлоридів та сульфатів (с. 195).

                                                       AgNO3  ⇘                       ⇙ BaCl2

натрій хлорид        натрій сульфат

23.04 2020

Тема уроку: Амфотерність. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (повторення та закріплення знань).

Завдання:

1. Переглянути відеоурок:
2. Повторити матеріал у підручнику: параграф 33.
3. Записати рівняння реакцій, які пояснює вчитель на початку відеоуроку.
4. Виконати домашнє завдання, яке задане в кінці уроку.

17.04 2020

Тема уроку: Властивості та добування лугів, нерозчинних основ та основних оксидів (повторення та закріплення знань).

Завдання:

1. Переглянути відеоуроки:
https://www.youtube.com/watch?v=n3P7viAE8uc (Основні оксиди)
2. Повторити матеріал у підручнику: с. 133-135, параграфи 32, 34.
3. Виконати Завдання 4 на с.180.

13.04 2020

Тема уроку. Закріплення та корекція знань по пройденому матеріалу.

Завдання: 

Виконати тест "Оксиди. Кислоти. Основи" на освітньому проекті "НА УРОК".
Код доступу: 469513           

09.04 2020

Тема уроку: Хімічні властивості кислот і кислотних оксидів (повторення та закріплення знань).

Завдання:

1. Переглянути відеоурок:
2. Повторити матеріал у підручнику: с.135,136, параграф 28.
3. Виконати Завдання 5 б) і г) на с.161.
4. Повторити формули і назви кислот.06.04 2020

Тема уроку: Хімічні властивості солей: взаємодія з металами і кислотами.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал у підручнику (параграф 35, с.188-192).
2. Переглянути відео: 
1) "Взаємодія солей з металами":
https://www.youtube.com/watch?v=rWSIKjjYbHo
2) "Взаємодія солей з кислотами":
https://www.youtube.com/watch?v=7N-ODlmUCw8
3. Скласти рівняння реакцій, які ви побачили у цих дослідах.
4. Виписати у робочий зошит:
  • коли (за яких умов) відбувається реакція між металами та солями (с.191);
  • два рівняння реакцій між металом та сіллю (с.191);
  • коли (за яких умов) відбувається реакція між кислотами та солями (с.191, 192);
  • два рівняння реакції між кислотою і сіллю (с.191).
5. Переглянути цікаву інформацію. Виписати два факти, які вас найбільше вразили.

"ТОП - 20 маловідомих і цікавих фактів про сіль":


02.04 2020

Тема уроку: Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів.

Завдання:

1. Ознайомитися з матеріалом у підручнику (параграф 34, с.185-188).
2. У робочий зошит виписати:
  • способи добування лугів (с.186, 187);
  • способи добування нерозчинних основ (с.187);
  • способи добування амфотерних гідроксидів (с.187).
3. Переглянути відео, записати рівняня реакцій, які ви побачите (можна використати підручник):
https://www.youtube.com/watch?v=3vP5gUVdm58 (взаємодія натрію з водою)

https://www.youtube.com/watch?v=kjtGcveOosY (взаємодія кальцій оксиду з водою)

https://www.youtube.com/watch?v=pJRSZlpeD54 (взаємодія купрум (ІІ) сульфату з натрій гідроксидом)
4. Назвати продукти цих реакцій.
5. Виконати Завдання 1 на с.188.

30.03 2020

Тема уроку: "Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами та лугами (в розчині, при сплавлянні)".

Завдання:

                  1. Ознайомитися з матеріалом у підручнику (параграф 33, с.181-185).
                  2.  У робочий зошит виписати:
            - що таке амфотерність (с. 184);
            - формули амфотерних гідроксидів (с. 182);
            - фізичні властивості амфотерних гідроксидів (с.182);
            - виписати рівняння реакцій Zn(OH)₂  i  Al(OH)₃ з лугами (с.183);
            - самостійно скласти рівняння реакцій Zn(OH)₂  i  Al(OH)₃ з кислотою HCl.
                 3. Переглянути відео:
                 4. Скласти рівняння реакції добування алюміній гідроксиду.


Немає коментарів:

Дописати коментар